Logo koerierbeuningen.nl


Met buurtbemiddeling kunnen problemen tussen buurtbewoners opgelost worden. Liefst zeventig procent van de zaken werd opgelost. Foto: Jeaninne Haijemaije.
Met buurtbemiddeling kunnen problemen tussen buurtbewoners opgelost worden. Liefst zeventig procent van de zaken werd opgelost. Foto: Jeaninne Haijemaije.

Meer interesse buurtbemiddeling

BEUNINGEN - Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners. Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl met bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Maar liefst 70% van de aangemelde zaken werd goed opgelost. 2564 getrainde bemiddelaars hielpen vorig jaar ruim 50.000 mensen bij het oplossen van burenconflicten. Dat is een topje van de ijsberg van het totaal aantal overlastzaken. Want niet iedereen vindt nog zijn weg naar buurtbemiddeling.

Het afgelopen jaar kende buurtbemiddeling een stormachtige groei. 30 nieuwe gemeenten en woningcorporaties volgden het goede voorbeeld en bieden hun inwoners nu ook buurtbemiddeling aan. Inmiddels hebben 253 gemeenten getrainde bemiddelaars tot hun beschikking; dat is 65% van alle gemeenten. In 2008 waren dit nog 108 gemeenten. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). De top 3 van meest voorkomende klachten dit jaar is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Buurtbemiddelingsorganisaties geven aan dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen. Zo komen getrainde bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Gemiddeld gaat het om zo'n 20% van het aantal aangemelde zaken dat als complex wordt aangemerkt. Buurtbemiddeling schakelt dan haar grote netwerk in om de juiste personen of instanties erbij te betrekken.

De resultaten van het project Beuningen, Druten en West Maas en Waal wijken hier niet veel vanaf. In 2016 zijn er 84 zaken Buurtbemiddeling aangemeld, waarmee de coördinator en de 18 vrijwillige bemiddelaars aan de slag zijn gegaan. Dat burenproblemen en woonoverlast een steeds belangrijker thema wordt, blijkt ook uit het feit dat er sinds 1 juli 2017 een nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast is. Meer gemeenten en woningcorporaties zien buurtbemiddeling daarom als eerste logische en effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen.

Meer informatie
Meer informatie over Buurtbemiddeling Beuningen, Druten en West Maas en Waal kunt u vinden opwww.buurtbemiddelingnim.nl, Telefoon 024-3232751, buurtbemiddeling@nim.nl en op www.problemenmetjeburen.nl

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox