Wethouder Jan Kersten en beleidsmedewerker Sarah Albers.
Wethouder Jan Kersten en beleidsmedewerker Sarah Albers.

Gelijke kansen voor ieder kind

BEUNINGEN - 'Gelijke kansen voor ieder kind in onze gemeente' is de slogan van het Kindpakket Beuningen. Het Kindpakket is een verzameling van regelingen waardoor kinderen uit armere gezinnen mee kunnen doen met activiteiten.

Het gaat onder andere om digitale leermiddelen, zwemles, deelname aan sport- en muziekverenigingen en schoolreisjes. "Met het Kindpakket willen we kinderen voorzieningen bieden die het gezin waarschijnlijk zelf niet kan betalen", legt wethouder Jan Kersten uit. Beleidsmedewerker Sarah Albers vertelt verder: "Uit onderzoek is gebleken dat wanneer kinderen het gevoel hebben dat ze op school of in de maatschappij niet mee kunnen doen, bijvoorbeeld omdat er thuis geen geld is voor activiteiten, ze daar in hun verdere leven gevolgen van kunnen ondervinden. Nu heeft ex-staatssecretaris Kleinsma geld beschikbaar gesteld voor de participatie van de jeugd. Het bedrag wat we van het rijk krijgen gebruiken we dus om kinderen zoveel mogelijk mee te laten doen, zodat ze geen achterstand krijgen en gezond opgroeien." Jan: "Het is een opstap naar een mooie toekomst." Het Kindpakket is bedoeld voor kinderen van vier tot achttien jaar uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Daarvoor moet het inkomen liggen onder 120 procent van het bedrag van de bijstand. "Ouders hoeven niet per se in de bijstand te zitten", verduidelijkt Jan. "Als een gezin het financieel niet breed heeft, bijvoorbeeld na een echtscheiding of ontslag, willen we die kinderen er ook bij betrekken. We denken dat we door deze constructie een breder bereik krijgen. Daarom werken we ook samen met het Sociaal Team: het Team heeft of legt contact met gezinnen waarvoor het Kindpakket een uitkomst kan zijn." Ouders kunnen het Kindpakket aanvragen en, na goedkeuring, zelf activiteiten boeken voor hun kind. Dat gaat via Beuningen.mijnkindpakket.nl. Kinderen vanaf 12 jaar krijgen na toewijzing van het Kindpakket een eigen account om activiteiten aan te vragen. Bel voor hulp 0882030670 of mail beuningen@mijnkindpakket.nl. Verenigingen, hulporganisaties, winkels en scholen spelen een belangrijke rol in het Kindpakket. Jan: "We werken ook samen met andere organisaties, zoals Stichting Leergeld. Dat geldt ook voor Stichting Perspectief, die het pakket op praktisch gebied ondersteunt. Bruggenbouwers van de stichting kunnen bijvoorbeeld helpen met uitleggen wat het inhoudt om ergens lid van te zijn en de ouders erbij betrekken. Of ze lossen problemen op zoals wanneer er geen vervoer is."
Sarah Albers: "Met de hulp van deze organisaties en de website denken we dat we hier echt iets mee kunnen bereiken."

Meer berichten