Voorlezen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. In de gemeente Beuningen zijn er enkele scholen en peutergroepen die meedoen aan Boekstart en Bibliotheek op School.
Voorlezen is goed voor de ontwikkeling van kinderen. In de gemeente Beuningen zijn er enkele scholen en peutergroepen die meedoen aan Boekstart en Bibliotheek op School.

Aan de slag met voorlezen

BEUNINGEN - In de gemeente Beuningen zijn er enkele scholen en peutergroepen die meedoen aan Boekstart en Bibliotheek op School. Dat zijn projecten om kinderen vroeg leesvaardig te maken.

 Boekstart en Bibliotheek op School zijn landelijke projecten waarbij scholen, kinderdagopvang en bibliotheken langdurig samenwerken om kinderen zo jong mogelijk aan boeken te leren wennen en ze enthousiast te maken voor lezen. In de gemeente Beuningen doet basisschool de Wegwijzer in Winssen al een tijdje mee met Bibliotheek op School, De Triangel zal op korte termijn ook een eigen schoolbibliotheek openen en Kinderdagverblijf De Dabbertjes heeft plannen voor Boekstart. Daarnaast zijn er nog enkele scholen en instellingen die geïnteresseerd zijn in de projecten. Vanuit de gemeente bestaat er financiële ondersteuning. Wethouder Hans Driessen: "Goed kunnen lezen is nodig om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Het project 'Boekstart in de kinderopvang' van de bibliotheek wordt daarom volledig door de gemeente gesubsidieerd. Basisscholen krijgen een bijdrage van de gemeente voor het project 'Bibliotheek op school'. Binnen deze projecten werken deze instellingen samen aan een rijke leescultuur, op school én thuis." Christine Fleischhacker, programmacoördinator bij Bibliotheek Gelderland-Zuid, is blij dat de gemeente het belang van lezen op jonge leeftijd onderschrijft en hoopt dat dankzij de subsidie meer scholen zullen instappen. "(Voor)lezen en praten op school en thuis heeft veel invloed op de taalontwikkeling en woordenschat. Dat begint al met stoffen doe-boekjes waarbij peuters kunnen voelen en praten over de plaatjes die ze zien. Kinderen die worden voorgelezen hebben een grotere woordenschat en zijn later gemotiveerder om zelf te gaan lezen. Die taalvaardigheid is belangrijk om mee te kunnen doen in onze 'talige' samenleving. Denk maar aan het goed begrijpen van brieven van de gemeente of een recept van de dokter." Boekstart is het project van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek rondom voorlezen voor kinderen in de dagopvang. Het doel is dat voorlezen dagelijks een vaste plek krijgt in het programma. Dat gebeurt door het opleiden en aanstellen van een voorleescoördinator. Samen met de bieb stelt hij of zij een voorleesplan op, waarin onder andere staat waar en wanneer er voorgelezen wordt, hoe ouders erbij betrokken kunnen worden en welke boeken er in de collectie komen. Ook leren de medewerkers 'interactief voorlezen' - dan stel je als voorlezer vragen over plaatjes en emoties en laat je kinderen vooral zelf dingen ontdekken. Ten slotte is er veel aandacht voor feedback om het project zo nodig aan te passen.

 

Meer berichten
Shopbox