Jan Roelofs overhandigt pastor Visschedijk een boeket bloemen namens het parochiebestuur.
Jan Roelofs overhandigt pastor Visschedijk een boeket bloemen namens het parochiebestuur. (Foto: Jan Hermens)

Pastor Visschedijk met emeritaat

WINSSEN/EWIJK - Bertus Visschedijk (75) werkte 25 jaar in Indonesië en daarna nog eens 25 jaar in Winssen en Ewijk. Zijn gezondheid noopt hem een stap terug te doen.

Pastor Bertus Visschedijk gaat per 1 maart 2018 met emeritaat. Op zondag 25 februari is er om 9.30 uur in de rooms-katholieke kerk in Ewijk een bijzondere viering waarin de pastor afscheid neemt van de geloofsgemeenschappen Winssen en Ewijk. Hij treedt tevens terug als voorzitter van het parochiebestuur. Pastor Visschedijk vertelt: "Vanaf 1 maart ben ik niet meer in dienst van de parochie Johannes XXIII van Beuningen. Dan ben ik voortaan 'zzp'er', zielzorger zonder parochie. Mijn emeritaat betekent niet dat ik helemaal nooit meer in vieringen voor zal gaan. Ik sta bij gelegenheid vast nog wel eens achter het altaar, maar niet meer structureel. De druk is eraf. Als mensen willen dat ik een dienst verzorg, dan moeten de verzoeken via het secretariaat van de parochie lopen."
Bertus Visschedijk gaf tijdens zijn gouden priesterfeest aan nog graag een poos door te gaan. Zijn gezondheid laat dat echter niet toe. "Ik ben 75, ik merk dat het moment daar is om te minderen. Vooralsnog blijf ik gewoon in Winssen wonen. Ik heb het hier naar mijn zin, ik ben helemaal opgenomen in de gemeenschappen van Winssen en Ewijk en voel me er thuis. Toen ik vijfentwintig jaar geleden terugkeerde naar Nederland, moest ik wel wennen. Ik leidde een 'vrij' leven, reisde in Indonesië van plek naar plek door een gebied zo groot als Nederland, bouwde met de mensen daar aan een volkskerk. In Nederland gaat het er in de rooms-katholieke kerk anders aan toe dan in Indonesië. Ik heb altijd het geluk van de mensen boven wetjes en regeltjes gesteld. In een kerk die de naastenliefde predikt, telt iedereen mee." Jan Roelofs namens het parochiebestuur: "Wij danken pastor Visschedijk voor zijn jarenlange inzet voor de geloofsgemeenschappen van Winssen en Ewijk en nodigen iedereen die de pastor een warm hart toedraagt, van harte uit voor de viering op zondag 25 februari."

Meer berichten
Shopbox