Charles Schijf leest De Cirkel in zijn achtertuin.
Charles Schijf leest De Cirkel in zijn achtertuin.

Alle teksten eerst goed doorlezen

BEUNINGEN - De gemeente Beuningen telt vele vrijwilligers die een belangrijke rol vervullen in de lokale gemeenschap. In deze reeks interviewt De Koerier Beuningen een aantal van deze inwoners.

Toen Charles Schijf en zijn vrouw In 2013 vanuit Nijmegen in Beuningen kwamen wonen, wisten ze nog weinig over het dorp. Maar dat zou niet lang duren. "Ik vond dat ik me na mijn werkzame leven nog wel mocht inzetten voor de maatschappij", vertelt Charles. "Ik wilde me graag dienstbaar maken en waarom zou ik ook achter de geraniums gaan zitten?" Naast belastinginvulhulp, verkeerscoördinatie en oppas voor de kleinkinderen begon hij na de oprichting van seniorenblad De Cirkel als eindredacteur. "Vanaf nummer drie heb ik meegedaan. Als gevolg van het vrijwilligerswerk leerde ik de dorpen natuurlijk ook beter kennen!" De Cirkel is het gezamenlijke ledenblad van de vier seniorenverenigingen uit de gemeente Beuningen. "Vroeger, toen Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt nog aparte gemeentes waren, hadden alle vier de seniorenverenigingen een eigen blad. Toen Beuningen één gemeente werd, begonnen de seniorenverenigingen te spreken over een eventuele samenwerking." Sowieso was er al jaren voor het uitkomen van de huidige Cirkel tweemaal per jaar een overleg tussen de vier seniorenverenigingen. Een fusie tussen de vier verenigingen kwam er niet, maar wél werd besloten om één gedeeld blad uit te geven. De in 2015 opgerichte Cirkel wordt gemaakt en bezorgd door vrijwilligers. Het blad heeft een mededelingen- en agendafunctie, maar is daarnaast ook een magazine met aandacht voor de dorpen. Alle leden van de seniorenverenigingen ontvangen het blad. Als eindredacteur controleert Charles de aangeleverde teksten op onder andere spelling, herhalingen, zinsbouw en woordenaantal en werkt hij samen met vormgevers Mieke de Leeuw, Theo Engels en Hans van Beek. Ook houdt hij zich bezig met de indeling van het blad. "Ewijk, Winssen, Weurt en Beuningen hebben ieder een aantal pagina's over het eigen dorp. Er zijn afspraken gemaakt over hoeveel ieder dorp er vult. Sommige dorpen kiezen er bijvoorbeeld voor om een vaste rubriek te verzorgen, zoals 'Het cement van Winssen' of de Ewijkse column 'Mijmeringen'. De volgorde van de dorpen wisselt per editie – dat is eerlijker." Er is ook een aantal algemene pagina's met nieuws van de gemeente en bijvoorbeeld Stichting Perspectief. "Ik vind het leuk om zoveel mogelijk artikelen in het algemene deel te kunnen plaatsen", zegt Charles. "Er zijn immers veel artikelen die voor senioren uit de hele gemeente interessant zijn."

Meer berichten
Shopbox