Ook stemmen over de wet Wiv

BEUNINGEN - De gemeenteraadsverkiezingen 2018 vinden plaats op woensdag 21 maart. Inwoners van de gemeente Beuningen van 18 jaar en ouder kunnen stemmen wie hen de komende vier jaar vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Aan de gemeenteraadsverkiezingen doen mee: Beuningen Nu en Morgen, D66, CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en SP. Neem bij het stemmen uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht deze te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Daarnaast kan er op hetzelfde moment gestemd worden over de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017' in een raadgevend correctief referendum. De 'Wiv 2017' is al ingevoerd en ze bepaalt op welke manier de inlichtingen- en veiligheidsdiensten mee mogen kijken en luisteren bij telefoon- en internetverkeer. Ook bepaalt deze wet hoe lang de gegevens bewaard worden. U kunt aangeven of u voor of tegen deze wet bent. De Wiv 2017 is ingevoerd omdat de oude inlichtingenwet uit 2002 in dit digitale tijdperk verouderd was. Volgens de oude wet mochten de AIVD en de MIVD telecommunicatie alleen grootschalig in de ether onderscheppen. Volgens de nu geldige Wiv 2017 mogen de diensten breder communicatie onderscheppen via de ether en kabel. Dat betekent dat ze gesprekken en andere informatie-uitwisseling via smartphones, computers en andere online apparaten kunnen opvangen, ook van burgers die geen 'target' zijn. Deze gegevens mogen drie jaar bewaard worden. Wel geldt daarbij dat de diensten dit alleen binnen een bepaalde opdracht mogen doen en met toestemming van de minister en een toetsingscommissie.
Voorstanders van de wet geven vooral de veiligheid als argument: diensten krijgen ruimere bevoegdheden om (terroristische) dreigingen en internetmisdaad vroeg te ontdekken en interventie te plegen. Voorstanders zijn onder andere: het kabinet, de AIVD en MIVD en de partij 50Plus. Tegenstanders geven vooral hun privacy als argument: gegevens van mensen die geen bedreiging zijn voor de nationale veiligheid zouden volgens hen niet op grote schaal verzameld en geanalyseerd moeten kunnen worden. Zij noemen de wet dan ook 'Sleepwet' of 'Aftapwet'. Een ander argument is dat regeringen elkaar afwisselen, en men daarom niet weet wat de volgende regering met de gegevens gaat doen. Tegenstanders betwijfelen daarnaast of meer informatie verzamelen de burgers überhaupt wel veiliger maakt, omdat daders meestal al lang bekend waren bij de veiligheidsdiensten.

Meer berichten