De lijsttrekkers debatteren over Winssense stellingen.
De lijsttrekkers debatteren over Winssense stellingen. (Foto: Jan Hermens)

Verkiezingsdebat: vlam slaat niet in de pan

WINSSEN - Omdat de verkiezingen naderden, sloot Krachtig Winssen haar informatieavond af met een debat tussen lokale politici. De lijsttrekkers kregen stellingen voorgeschoteld om over in discussie te gaan. Dat deden ze steeds per drie of vier, de anderen mochten met een fietsbel aangeven te willen interrumperen.
De stellingen kwamen voort uit het rapport over de leefbaarheid in Winssen en daar zat meteen de zwakte van het verkiezingsdebat. De vraag of er een markant gebouw of ander herkenningspunt bij de overgang van de Van Heemstraweg naar het dorp moet komen is niet bepaald een heet hangijzer. Sterker nog, het is helemaal geen hangijzer, het is een idee waar in de politiek mogelijk nog nooit over gesproken is. Van een fel debat was dan ook geen sprake. De vlam sloeg niet in de pan. Ook niet toen stelling zes voorbij kwam: moet de gemeente op korte termijn de trottoirs in Winssen 'strijkijzeren'. Natuurlijk, losliggende tegels zijn lastig, maar bieden te weinig aanknopingspunten voor een echt pittige discussie. Onverwacht werd het toch nog even spannend, toen D66 vanuit het publiek een veeg uit de pan kreeg. Een golfje in een verder rimpelloze vijver. De avond zelf was de moeite waard, het debat vormde niet het meest inspirerende deel. Het meest inspirerend is Krachtig Winssen zelf: betrokken bewoners die met raad en daad de leefbaarheid in het dorp bewaken, nu en in de toekomst.

Meer berichten