De Vuurvlinder is nu behalve een school ook een 'stroomfabriekje'. FOTO: Sustainergy/Barry Noij
De Vuurvlinder is nu behalve een school ook een 'stroomfabriekje'. FOTO: Sustainergy/Barry Noij (Foto: Sustainergy Barry Noij)

De Vuurvlinder koestert de zon

School voorzien van zonnepanelen

Jan Hermens

Laat de zon maar schijnen, denkt het bestuur van Stichting Oeverwal. Na basisschool De Wegwijzer in Winssen is nu ook De Vuurvlinder in Beuningen voorzien van zonnepanelen.

BEUNINGEN - Natuurlijk, de panelen vormen een investering voor het overkoepelende schoolbestuur. Daar staat tegenover dat de energierekening van de basisscholen fors omlaag duikelt. Op termijn betaalt de investering zich terug. En met de zonnepanelen op haar schoolgebouwen zet Stichting Oeverwal een forse stap richting een duurzamere gemeente Beuningen. Op De Vuurvlinder liggen zeventig zonnepanelen. Minder dan op De Wegwijzer. Waarom dat zo is, weet Tom Noij. Tom werkt bij Sustainergy, het bedrijf dat Stichting Oeverwal adviseert op het gebied van duurzame energie. "Dat op De Vuurvlinder minder panelen liggen dan op De Wegwijzer, heeft te maken met de stroomaansluiting van De Vuurvlinder. Dat is een kleinverbruikersaansluiting. Dit betekent dat de stroom die de Beuningse basisschool in een jaar verbruikt, afgezet wordt tegen de stroom die de zonnepanelen op het gebouw opwekken. Het is voor De Vuurvlinder financieel aantrekkelijker om geen overschot aan stroom op te wekken, vandaar die zeventig panelen. De Wegwijzer heeft een grootverbruikersaansluiting, daar gelden andere regels voor. Logische vraag is dan: waarom krijgt De Vuurvlinder dan geen grootverbruikersaansluiting? Dat blijkt verhoudingsgewijs te duur."
De zonnepanelen op De Vuurvlinder wekken gemiddeld zo'n 16.600 kilowattuur stroom op per jaar, schat Tom Noij in. "Een huishouden gebruikt gemiddeld ongeveer 3500 KWH per jaar. Reken maar uit, die zonnepanelen kunnen bijna vijf huishoudens van stroom voorzien."
De betrokkenheid van Sustainergy eindigt niet nu de zonnepanelen op het dak van de school liggen te blinken. "Ik kan via de computer volgen of het systeem in orde is en wat de opbrengst is van de zonnepanelen, per dag, maar ook per jaar. Aan de daggrafiek is precies te zien op welke momenten de zon schijnt. Er ontstaat een parabool die telkens anders is. In feite vormt mijn overzicht een soort weerbericht. Zo'n grafiek is leuk lesmateriaal voor de kinderen. Aan een meerjarendiagram kunnen ze bijvoorbeeld eenvoudig aflezen welk jaar de meeste zonuren kende. Overigens heeft Sustainergy de zonnepanelen niet geplaatst. Wij geven advies, verzorgen de aanbesteding en begeleiden het hele proces. Huisman E-tech heeft de panelen gelegd."
De Vuurvlinder is het tweede schoolgebouw in de verduurzamingsslag van Oeverwal. Een logische operatie in een land dat van het aardgas af wil. "De Hoeven in Beuningen is hierna aan de beurt."

Meer berichten