Arjan ter Bogt, Henk Boerstal en Petra Buijs van Burgers van Diem tekenen de intentieverklaring. (foto: Karin van der Velden)
Arjan ter Bogt, Henk Boerstal en Petra Buijs van Burgers van Diem tekenen de intentieverklaring. (foto: Karin van der Velden) (Foto: Karin van der Velden)

Toekomst Senioren Kontakt verzekerd

Karin van der Velden

Plavei zet in op samenwerking

Na een flinke bezuinigingsronde van de Gemeente Montferland, leek het er even op dat er na vijftig jaar een einde kwam aan de Stichting Senioren Kontakt in Didam. De huisvesting in Meulenvelden werd onbetaalbaar door het schrappen van de subsidie. Door ondertekening van een intentieverklaring voor samenwerking met Burgers van Diem is de eerste stap gezet voor een toekomst waarvan beiden profiteren.

DIDAM - Zo'n zevenhonderd senioren zijn deelnemer aan de Stichting Senioren Kontakt (SSK). Met ontspannende activiteiten zorgt de stichting dat vijfenvijftigplussers in beweging blijven en sociale contacten onderhouden. Daarvoor worden activiteiten op sportief gebied georganiseerd, zoals gym, tai chi en yoga. Wie het wat rustiger aan wil doen, kan schilderen of bridgen. Biljarten neemt een belangrijke plaats in, zowel recreatief als in wedstrijdverband. Een voorbeeld van de nieuwe samenwerking met Burgers van Diem is dat er twee biljarttafels in het café komen te staan. Het verlaagt de drempel om kennis te maken met SSK. Woningcorporatie Plavei heeft zich sterk gemaakt voor deze samenwerking. Directeur Arjan ter Bogt zegt daarover dat er een eerste stap is gezet in een toekomst die weliswaar nog niet helemaal helder is, maar dat samenwerking partijen wel sterker maakt. Het zou goed kunnen dat in de toekomst nog meer partijen aansluiten: "Samenwerken betekent dat we allemaal iets loslaten, maar daardoor wellicht meer zekerheden terugkrijgen. We hadden als Plavei ook op zoek kunnen gaan naar een nieuwe huurder, maar hebben die keus bewust niet gemaakt. Voor Plavei is dit een stap in een nieuw gebied, ingegeven door belangen van mensen. We gaan ook bekijken of Meulenvelden als gebouw wel toegankelijk genoeg is. Als je er voor het eerst komt, vraag je je af waar je naartoe moet en waar je naartoe mag. Het gebouw heeft veel mogelijkheden, die op dit moment nog niet worden benut." Per 1 januari 2019 stopt de huur voor SSK. Vooruitlopend daarop wordt gekeken hoe de ruimte fysiek kan worden ingedeeld en welke rol er voor de vrijwilligers van SSK is. Zo'n 50 tot 60 mensen helpen bij de activiteiten, onder andere door koffie en drankjes te schenken. Alle partijen zijn het erover eens dat de vrijwilligers een hele belangrijke rol hebben en uitgesproken wordt dat het zeker niet de bedoeling is om afscheid te nemen. SSK-voorzitter Henk Boerstal is blij dat de toekomst is zekergesteld, maar weet dat het echte werk nog moet komen. Daarvoor zijn ook interne discussies nodig over de vraag hoe de stichting zichzelf kan bedruipen. De leeftijdsgrens is 55, moet die wellicht nog lager? Aan de andere kant moeten mensen van 55 nog jaren werken. Is het woord 'senioren' misschien een drempel? De vergrijzing neemt toe, maar door de onzekere toekomst nam het aantal deelnemers aan Stichting Senioren Kontakt juist af. Wellicht dat de nieuw ingeslagen weg daarin verandering brengt.

seniorenkontakt.nl

Meer berichten