Foto:

Aanpak van bosperceel

WEURT - Staatsbosbeheer is gestart met werkzaamheden in Weurt nabij de Duivelswaai. In het bosperceel zal worden gedund. Dat betekent dat er bomen worden weggehaald om de anderen meer ruimte en licht te geven om goed verder te groeien. Naast de werkzaamheden in het bosperceel worden ook de populieren op de oever van de Duivelswaai verwijderd. De bomen verkeren in de aftakelingsfase en dreigen op enig moment om te vallen in de plas. De knotbomen op de oever blijven staan. Op de plek waar de populieren nu staan worden nieuwe bomen terug geplant. Naar verwachting is het werk binnen enkele weken afgerond. Zodra de omstandigheden het toelaten worden paden en de ingang van het bosperceel weer opgeknapt. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen gezaagd worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven. Voor aanvang van de werkzaamheden is nauwkeurig bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen.

Meer berichten