Ook De Hoeven maakt een verduurzamingsslag. Op het dak liggen sinds kort 249 zonnepanelen. FOTO: Sustainergy/Barry Noij
Ook De Hoeven maakt een verduurzamingsslag. Op het dak liggen sinds kort 249 zonnepanelen. FOTO: Sustainergy/Barry Noij (Foto: Sustainergy Barry Noij)

Derde school met zonnepanelen

door Jan Hermens

Als de brutoproductiemeter is geïnstalleerd, kunnen de leerlingen van basisschool De Hoeven uit Beuningen precies zien hoeveel stroom de gloednieuwe zonnepanelen op het dak opwekken. Een stukje bewustwording en aanschouwelijk onderwijs ineen.

BEUNINGEN - Belangrijk, want deze kinderen moeten straks de weg voortzetten naar een schonere wereld. In 2040, als de gemeente Beuningen energieneutraal wil zijn, vormen zij zelfstandige huishoudens, jonge gezinnen. Hun keuzes wegen mee. Daarom is het nu al zinvol ze uit te leggen dat energiebesparing klein kan beginnen. Door thuis minder te stoken, maar een dikkere trui te dragen. Door minder lang te douchen. Door met de fiets of lopend naar school te gaan. Door papa en mama te wijzen op de mogelijkheden van zonnepanelen. Op school zien ze immers de kracht van de zon op het digibord. Speciale software maakt het namelijk mogelijk de zonuren per maand, week en zelfs dag in grafieken te vatten. Na verloop van tijd kunnen de kinderen jaren met elkaar vergelijken. Een creatieve docent hangt zomaar een leuk project aan de zonne-energie op.

De Hoeven is het derde schoolgebouw van Stichting Oeverwal dat een verduurzamingsslag maakt. De Wegwijzer en De Vuurvlinder gingen De Hoeven voor. Maar liefst 249 zonnepanelen op het dak van de Beuningse basisschool moeten jaarlijks zo'n 60.000 kilowattuur aan elektriciteit leveren. Genoeg om ongeveer zeventien huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien, maar te weinig om aan de volledige energiebehoefte van de school te voldoen. Die ligt op ongeveer 75.000 kilowattuur per jaar. Sustainenergy adviseert Oeverwal inzake de verduurzaming van schoolgebouwen. Tom Noij legt namens Sustainergy uit: "Sinds 11 september is het dak van De Hoeven voorzien van zonnepanelen. Deze school beschikt over een grootverbruikersaansluiting, waardoor ze aanspraak kan maken op een subsidie voor de opgewekte stroom. Het berekenen van de haalbaarheid van zo'n project en het aanvragen van subsidies is tamelijk complex. Dat doet Sustainergy voor Stichting Oeverwal."

Of zonne-energie voor meer schoolgebouwen van Oeverwal interessant is, kan Tom nog niet met zekerheid zeggen. "Dat onderzoeken we momenteel. Wat wel zeker is, is dat Ontmoetingscentrum De Paulus in Winssen van zonnepanelen wordt voorzien. Mocht de zomer van 2019 lijken op die van dit jaar, dan slaan de elektriciteitsmeters groen uit van alle duurzame stroom."

Meer berichten