De afvoer van water is een wezenlijk punt gezien de vaker voorkomende stortbuien. FOTO: Provincie Gelderland
De afvoer van water is een wezenlijk punt gezien de vaker voorkomende stortbuien. FOTO: Provincie Gelderland (Foto: )

Samen werken aan klimaatbestendige dorpen

WINSSEN - In De Paulus in Winssen is woensdag 10 oktober van 9.00 tot 12.00 uur een werkbijeenkomst over klimaatadaptatie. Eenvoudig gezegd: hoe maken we onze dorpen klimaatbestendig?

Een actueel thema, want ons klimaat verandert. Periodes van grote droogte zoals afgelopen zomer leveren problemen op. Hoe kunnen overheden, maar ook burgers, daarmee omgaan? Als het regent, regent het vaker flink hard. Een stevige plensbui hoeft geen wateroverlast op te leveren, als er passende maatregelen genomen zijn.

Klimaatverandering en bewonersinitiatieven, daar gaat de werkbijeenkomst in De Paulus over. De ochtend handelt niet over cijfers en grafieken, waarschuwingen en
stresstests, maar gaat over het mogelijk maken van oplossingen. Waarbij overheden (gemeenten, waterschap, provincie) de supporter kunnen zijn van bewonersinitiatieven. En overheden inwoners uitnodigen om zelf het voortouw te nemen als het gaat om aanpassen aan klimaatveranderingen. We kennen een hele reeks van dit soort inspirerende voorbeelden over het 'vergroenen' van de wijk, het afkoppelen van regenpijpen, het ontwikkelen van eigen energiebronnen, het beheren van bosjes en groen, het aanleggen van een warmtenet in de wijk, enz. Zeven van deze initiatieven uit onze dorpen en steden komen 10 oktober aan bod. De aanwezigen gaan samen kijken wat deze initiatieven voor de dorpen in deze omgeving kunnen betekenen als antwoord op de klimaatveranderingen. De Provincie Gelderland is initiatiefnemer van deze ochtend.
De werkbijeenkomst is een echte buitenbijeenkomst. De deelnemers trekken letterlijk het land in, zoeken de initiatieven op in de buitenlucht, stampen door de straten en weilanden van Winssen. De ochtend eindigt met werkgroepen in het Cultuurkerkje van Winssen.
De bijeenkomst is voor iedereen die nieuwsgierig is naar 'klimaatadaptatie van onderop', voor initiatiefnemers, gemeenten, waterschap, woningcorporaties, buurtverenigingen, sportclubs, sociaal werk, gezondheidsorganisaties, etc. Want de samenwerking tussen groepen is de motor tot verandering.
Geïnteresseerd? Aanmelden kan door een mail te sturen aan: l.steensma@wsrl.nl met daarin: uw naam, bij welke organisatie of bewonersinitiatief u betrokken bent en de vermelding 'Werkbijeenkomst Bewonersinitiatieven'. De bijeenkomst is bedoeld voor belangstellenden uit de hele regio, van Nijmegen tot en met West Maas en Waal en van Heumen tot Berg en Dal.

Meer berichten