Gerrie van de Geer: "Vrouwen van Nu is een eigentijdse vereniging die midden in de maatschappij staat. Elke maand is er een activiteit, de leden zijn vrij om daar al of niet aan deel te nemen." FOTO: Jan Hermens
Gerrie van de Geer: "Vrouwen van Nu is een eigentijdse vereniging die midden in de maatschappij staat. Elke maand is er een activiteit, de leden zijn vrij om daar al of niet aan deel te nemen." FOTO: Jan Hermens (Foto: )

'Organiseren zit me in de genen'

"Als je een jaar of vijfenveertig geleden als pasgetrouwde vrouw in een dorp ging wonen, dan werd je lid van de KVO. Dat deed vrijwel elke vrouw. Zo vanzelfsprekend als toen is die stap nu niet meer, maar in Winssen mogen we zeker niet klagen over ons ledental." Aan het woord is Gerrie van de Geer - van den Broek, sinds 25 jaar voorzitter van KVO/Vrouwen van Nu Winssen.

door Jan Hermens

Winssen - "Ik ben begonnen als voorzitter van de KVO, de katholieke vrouwenorganisatie in Winssen. De KVO is op 1 januari 2015 gefuseerd met Vrouwen van Nu. Dit is de grootste landelijke vrouwenvereniging met 550 afdelingen. Winssen is een van die afdelingen."
De geschiedenis van de vrouwenvereniging begint in Winssen met de boerinnenbond. "Die is in 1946 opgericht door An Lamers-Tromp. De boerinnenbond is in 1986 KVO geworden. De KVO is sinds drie jaar Vrouwen van Nu, een vereniging waar dames van alle gezindten welkom zijn. Dat is overigens al lang zo. De Winssense afdeling houdt de 'K' die uit de naam is verdwenen, nog wel enigszins in ere. In de Mariamaand mei is er een speciale viering op de Kapelberg in Bergharen, in rozenkransmaand oktober, eveneens gewijd aan Maria, houden we een viering in onze eigen Antonius van Paduakerk in Winssen. En we vieren natuurlijk kerstmis, maar dat doen we niet in de kerk."

Reddende engelen

Zondag 21 oktober om 10.00 uur is de jaarlijkse eucharistieviering van Vrouwen van Nu in de rooms-katholieke kerk in Winssen. "We staan dan onder andere stil bij de overleden leden van onze vereniging. Na de viering gaan we naar Gasterij de Arend voor een gezellige bijeenkomst waarop even stilgestaan wordt bij het jubileum. Die 25 jaren zijn als vanzelf voorbijgegaan. Ik heb helemaal niet het idee dat ik al zo'n tijd de voorzittershamer hanteer en toch is dat zo. Dit geeft ook wel aan dat ik me op mijn plaats voel bij Vrouwen van Nu. En laat ik duidelijk zijn: ik doe dit niet alleen. Er zijn altijd 'reddende engelen' om me heen, zoals ik dat noem. Als ik om wat voor reden dan ook niet kan of iets dreig te vergeten, zijn er telkens vrouwen die mij op het juiste moment ondersteunen. Toen ik als voorzitter begon, in september 1993, vormde ik een duo met Riet van Dinteren. Ik werkte nog en moest op diverse plaatsen in Nederland zijn. Daardoor moest ik in Winssen wel eens verstek laten gaan. Dat hebben we altijd goed op weten te lossen.
Inmiddels ben ik met pensioen en heb ik het drukker dan ooit. Ik geef voorlichting over dementie, ben coördinator van Sam's kledingactie Mensen in Nood en van de collecte voor KWF Kankerbestrijding. Daarnaast verleen ik mantelzorg. Dit past bij mij, ik kan snel schakelen."

In de genen

Contacten onderhouden, organiseren, vergaderen, toespraken houden, een voorzitter moet van alle markten thuis zijn. "Vanuit mijn werk was ik gewend om groepen toe te spreken en organiseren zit me in de genen. Mijn moeder kon dat ook goed. Ze was heel actief, een sterke, sociale vrouw, met maar liefst elf kinderen. Ze zat bij de vrouwenvereniging in Malden en was echt bij de tijd. Mijn moeder ging overal heen, volgde opvoedcursussen, richtte een winkel op waarin ze tweedehands kleding voor het goede doel verkocht. Die winkel, De Schakel in Malden, bestaat nog steeds. Met Vrouwen van Nu Winssen zamelen we al jaren gebruikte kleding in voor Sam's Kledingactie Mensen in Nood. Wij verdienen daar wat geld mee voor de clubkas. Ik ben in mijn moeders voetsporen getreden, dat vind ik wel bijzonder. De appel valt echt niet ver van de boom."

Activiteiten

Vrouwen van Nu is een vereniging die met beide benen in de maatschappij staat. Lezingen, theatervoorstellingen, het bestuur bedenkt elk jaar opnieuw een gevarieerd programma. Elke maand verzorgt de afdeling Winssen een activiteit. "Het scala aan mogelijkheden is enorm. Leden van Vrouwen van Nu mogen namelijk meedoen aan alle activiteiten in het land. Keuze genoeg dus. In de praktijk blijven de meeste leden het liefst in eigen omgeving, maar soms wonen vrouwen een avond elders bij, als het aanbod aantrekkelijk is. Een kleine greep uit ons overzicht van de afgelopen maanden: een excursie naar een orchideeënkwekerij, de provinciale ontmoetingsdag, een voorstelling van Nathalie Baartman. In november gaan we naar Van Tilburg Mode en Sport in Nistelrode voor een rondleiding. Deelname naar eigen keuze. Niets is verplicht."
Hoewel 'haar' vereniging springlevend is, ziet Gerrie wel dat de leden geen 18 meer zijn. "Ons ledental is vrij stabiel. Sylvia Verbruggen (54) is het jongste lid, Truus van den Beld (96) het oudste. Winssen, hoe klein ook, is het enige dorp in de gemeente Beuningen met een Vrouwen van Nu-afdeling. Daar ben ik wel trots op. Zoals bij zoveel verenigingen speelt vergrijzing wel een rol. Mensen worden echter ouder en blijven langer vitaal. We kunnen dus nog een hele poos vooruit."

Verandering

In de afgelopen 25 jaar is er uiteraard het nodige veranderd binnen de vrouwenvereniging. "Bij de boerinnenbond en ook nog wel bij de KVO, was veel aandacht voor voorlichting. Over het huishouden, opvoeden, landbouw en dergelijke. Dat is veranderd. We organiseren nog wel lezingen en presentaties, maar tegenwoordig is alles op internet te vinden. De noodzaak van voorlichting is enigszins verdwenen. Wat ook veranderd is: de communicatie richting de leden. Jarenlang zetten we elke mededeling op papier en die briefjes brachten we in het hele dorp rond. Dat is niet meer nodig. Berichtjes gaan nu via de e-mail. Dat scheelt enorm veel tijd en papier. Vrouwen van Nu gaat met haar tijd mee!"

Meer berichten