Beuningen in Dialoog is toegankelijk voor iedereen. De groepen die 6 en 7 november in gesprek gaan, zijn iets kleiner dan op de foto.
Beuningen in Dialoog is toegankelijk voor iedereen. De groepen die 6 en 7 november in gesprek gaan, zijn iets kleiner dan op de foto. (Foto: )

Dialoog leidt tot wederzijds begrip

In de Tweede Kamer is de dialoog vaak ver te zoeken. Gehakketak klinkt er, met harde woorden. Dat kan anders. Tijdens Beuningen in Dialoog gaan mensen in gesprek met elkaar, met respect voor elkaars mening. Ze praten niet alleen, maar luisteren ook.

door Jan Hermens

BEUNINGEN - Op initiatief van Beuningenaar Hans Driessen was er in april van dit jaar in Beuningen een informatieavond over Nederland in Dialoog. "De opkomst was groot," vertellen Arnold van Zoest en Maria van Kempen. "Die avond zijn we in groepen van 6 à 7 mensen met elkaar in dialoog gegaan, onder leiding van ervaren gespreksleiders."
De deelnemers raakten zo enthousiast dat een deel van hen de cursus Gespreksleider dialoog heeft gevolgd, onder wie Arnold en Maria. "Elke maand hebben we oefenavonden gehouden. Nu verzorgen we samen met andere gespreksleiders 6 en 7 november twee dialoogavonden voor in totaal circa vijftig deelnemers."
Wat is nu de kracht van de dialoog? "Een dialoog is geen discussie. Het gaat er niet om dat een deelnemer gelijk heeft of een standpunt moet verdedigen, juist niet. Gelijkwaardigheid, respect, openheid, elkaar horen, daar draait het om. Het is de bedoeling dat de deelnemers vanuit zichzelf spreken. Dus niet: men vindt, maar ik vind. Dat betekent een zekere kwetsbaarheid, maar juist dat persoonlijke en respectvolle maakt een dialoog waardevol. Door echt naar elkaar te luisteren, ontstaat wederzijds begrip en verbinding. De gespreksleiders stellen vier open vragen als leidraad voor het gesprek. Een van die vragen luidt: wat zou je kunnen doen met de uitkomst van vanavond? Dan komen er ideeën, dromen op tafel. Vervolgens proberen de deelnemers stapjes te bedenken die tot de verwezenlijking van zo'n droom kunnen leiden. Het thema van 6 en 7 november is: Elkaar zien."
Arnold en Maria hopen op veel belangstelling voor 6 en 7 november. "Deelname staat open voor geïnteresseerden uit de hele regio. Achtergrond en opleiding zijn niet van belang, iedereen kan meedoen. Als de avonden aanslaan, overwegen we ze vaker te houden."

Meer berichten