Foto: Pixabay

Plan De Hoeven en KION voor Kanjer Kindcentrum

Beuningen – Op dinsdag 7 november presenteerden De Hoeven en KION hun plannen voor verdergaande samenwerking in de schoollocatie van De Hoeven in hartje Beuningen.

Aan het woord kwamen Joke Basten, Clustermanager van Kion in Beuningen en Anja Rodenburg, de nieuwe directeur van KBS De Hoeven. De middag was georganiseerd door de gemeente. Alle scholen en partners van verschillende kindcentra kwamen daar voor het voetlicht. Bij de aanwezigen waren ook zorginstellingen, bestuursleden en afgevaardigden van de gemeente, waaronder de wethouder van onderwijs Henk Plaizier. Bij zijn beschouwing op alle presentaties bleek hij erg enthousiast over alle initiatieven en heeft hij zichzelf uitgenodigd om alle kindcentra te bezoeken. De bijeenkomst werd geleid door Job van Velsen van EtuConsult, namens de gemeente.

Partnerschap met KION

Sinds kort werken alle voorzieningen voor de peuteropvang en de voorschoolse-, tussenschoolse en buitenschoolse opvang samen onder de naam KION. Op KBS De Hoeven werd al actief samengewerkt met deze partner, voorheen Go For Kids en Moriaantje. Beide partijen hebben de ambitie om de samenwerking te versterken. Vandaar dat zij voortaan verder gaan als Kindcentrum De Hoeven.

De Hoeven is als school al sinds 1976 een begrip in Beuningen. Het schoolgebouw is door de jaren heen meer en meer ontmoetingsplaats geworden voor zowel schoolactiviteiten als buitenschoolse activiteiten. De ambitie is om als kindcentrum deze activiteiten nog verder uit te breiden. Hiervoor is in het voorjaar van 2018 een bijeenkomst geweest met alle medewerkers van de school en van wat nu KION is. Uit de ideeën van de workshops van die avond zijn vijf pijlers geformuleerd, waaraan nu actief verder wordt gewerkt.

Je thuis voelen

Het gevoel van De Hoeven zal alleen nog maar versterkt worden: een plek waar je je thuis kunt voelen. Een plek waar kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen en leren. Niet alleen op school. Maar ook al voorschools, of tussenschools en naschools. Zowel in de klas, als op de peuteropvang en bij andere naschoolse (les)activiteiten. Ook ouders worden in de samenwerking betrokken, bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad van beide partijen.

Samenwerking als belangrijkste pijler

De focus van het Kindcentrum De Hoeven is gericht op vijf pijlers. Samenwerking en afstemming in breder verband is hiervan de basis. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een belangrijke pijler om te komen tot een gezamenlijke pedagogische aanpak. Hiervoor is gekozen om gezamenlijk te gaan werken met de aanpak van de Kanjertraining (www.kanjertraining.nl). Dit is een gecertificeerde methode, die inzet op jezelf presenteren, voor jezelf opkomen, samen leren en samen werken, conflicten hanteren en pesten tegen gaan. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. Talentontwikkeling en vieringen zijn twee pijlers die gericht zijn op een breder aanbod van gezamenlijke activiteiten Daarnaast is de communicatie met ouders en betrokkenen een belangrijke pijler.

Een inschrijving voor alle opvangmogelijkheden en school

Op dit moment is het nog niet mogelijk om voor zowel de peuteropvang als de andere opvangmogelijkheden in een keer in te schrijven. Ook KBS De Hoeven heeft nog een eigen inschrijfprocedure. Hier komt binnenkort verandering in. In Kindcentrum De Hoeven gaat gewerkt worden met een gezamenlijke procedure. Ook de overdracht van peuteropvang naar de kleutergroepen wordt samen geregeld. Zo hebben ouders en kinderen een vloeiende overgang door de jaren heen, van opvang naar school en vice versa.

In de toekomst ook voorschoolse opvang op De Hoeven

In De Hoeven midden in Beuningen is al jaren de peuteropvang te vinden, voorheen Het Moriaantje. Ook maken de ouders en kinderen op school gebruik van de tussenschoolse en buitenschoolse opvang, voorheen Go For Kids. Nu alle opvang onderdeel is van KION hebben zij ook de ambitie om voorschoolse opvang op de locatie van De Hoeven aan te gaan bieden.

Uitbreiding kindcentrum met extra activiteiten

In het gebouw van De Hoeven is sinds 2017 ook het TechniekLab Beuningen gevestigd. Daar maken de oudere kinderen van alle scholen binnen stichting Oeverwal gebruik van. Ook de Plusklas van de stichting werkt elke maandag op deze locatie, om extra uitdaging te kunnen bieden aan kinderen in Beuningen die dit nodig hebben. In De hoeven zijn ook buitenschoolse activiteiten gepland, waar kinderen via hun ouders op kunnen inschrijven Bijvoorbeeld elke vrijdagmiddag typles, vanaf december elke maandagmiddag MadScience, op geplande woensdagmiddagen CoderDojo om te leren programmeren. En voor de kleuters start in november op zaterdag de korfballes. De ambitie als kindcentrum houdt voor De Hoeven in dat deze (buitenschoolse) lesactiviteiten nog verder worden uitgebreid.

Meer berichten