Foto: Pixabay

Beuningenaar produceert 53 kilo afval per jaar

Beuningen - Uit drie onlangs opgestelde rapporten over afvalinzameling blijkt dat Beuningen het uitstekend doet.

Een van de onderzoeken is de Benchmark huishoudelijk afval 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daaruit blijkt dat Beuningenaren slechts 53 kilo afval per inwoner per jaar produceren. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten hoort Beuningen tot de best presterende gemeenten. De afvalbeheerkosten zijn in vergelijking met andere gemeenten laag en de dienstverlening op grondstoffen hoog. "Al met al zijn het resultaten om trots op te zijn", zegt wethouder Piet de Klein.

 Afvalmonitor Dar 2017

In de gemeente Beuningen wordt het afval goed gescheiden aangeleverd. Maar liefst 88% van het afval dat wordt aangeboden is gescheiden. "We zijn op de goede weg", zegt Piet de Klein. "In 2025 moeten we 100% van ons afval gescheiden aanleveren. Om die doelstelling te halen, moeten we nog wat extra stappen zetten." Het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat zeggen toe dat zij zich inspannen om randvoorwaarden te creëren waarmee het voor gemeenten mogelijk wordt om naar deze doelstellingen toe te werken.

Bewonerstevredenheidsonderzoek Dar 2018

De tevredenheid van de inwoners in Beuningen over de afvalinzameling, informatievoorziening en milieustraten is iets afgenomen maar nog altijd een ruime voldoende. De gemeente krijgt een 7,4. In 2017 was dat nog een 7,7.

De inwoners zijn vooral tevreden over de inzameling van het plastic+, papier en gft-afval. De inzameling van textiel, glas en restafval scoort lager. Dat afval moet door inwoners zelf worden weggebracht, wat de lagere score kan verklaren. Dat inwoners zelf hun restafval moeten wegbrengen is een bewuste keuze. Wethouder De Klein: "Heel veel materialen kunnen we recyclen. Door dat omgekeerd inzamelen word je bewuster van wat je weggooit. En dat je daar net iets meer moeite voor moet doen, helpt ook. Als je alle zaken scheidt die hergebruikt kunnen worden, blijft er weinig over dat je als restafval aanbiedt".

Meer berichten