Foto: CDA Beuningen

CDA Beuningen: pak ondermijnende criminaliteit aan

Beuningen - CDA Beuningen wil een actieve aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarover heeft fractievoorzitter Dave Preijers in de begrotingsraad vragen gesteld aan B en W.

"De regio lijkt in toenemende mate te worden geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Zo zien we steeds vaker dat drugsafval in onze omgeving wordt gedumpt", stelt CDA'er Preijers.

Ondermijnende criminaliteit betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. "Praktijkvoorbeelden zijn er te over. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan of mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie. Maar ook hangjongeren die overlast geven op een pleintje en die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal."

Meldpunt

"Het is voor het CDA belangrijk om in gesprek te gaan met de Beuningse gemeenschap. De inwoners moeten zich bewust zijn van wat ondermijning is en het als zodanig herkennen. Daarom pleit het CDA voor een voorlichtingscampagne voor inwoners en ondernemers om signalen van ondermijning niet te negeren en zaken die afwijkend zijn, te durven melden bij de politie."

"Ook wil het CDA dat de regionale samenwerking met omliggende gemeenten wordt opgezocht. Ondermijning houdt namelijk niet op bij de gemeentegrens. Het CDA is blij met de toezegging van het College van Beuningen dat er een meldpunt komt voor ondermijning en dat dit onderwerp de komende jaren bijzondere aandacht van het College krijgt."

Meer berichten