Foto: Provincie Gelderland

Speed-pedelecrijders mogen op sommige 'kom-fietspaden'

Beuningen - Speed-pedelecrijders mogen op 16 wegen binnen de bebouwde kom in Gelderland op het fietspad rijden. Dit ondanks dat de snelle fiets de status van bromfiets heeft gekregen. Dat heeft de Provincie Gelderland Besloten.

De speed-pedelec kreeg per 1 januari 2017 de status van bromfiets. Daarom moeten ze op de rijbaan binnen de bebouwde kom. Provincie Gelderland stelde een uitzonderingsmaatregel waarvan nu de effecten zijn onderzocht. De speedpedelec-rijder heeft een overduidelijke voorkeur voor het fietspad, is niet sneller gaan rijden en rijdt gemiddeld binnen de bebouwde kom 33 kilometer per uur. Op basis van de resultaten van het onderzoek is besloten dat de uitzonderingsmaatregel van kracht blijft.

Op 16 wegen in de bebouwde kom heeft Gelderland daarom een uitzonderingsmaatregel ingevoerd. Op de fietspaden waar de uitzonderingsregel geldt werd het onderbord 'speed-pedelecs toegestaan' geplaatst. Hiermee kreeg de speedpedelec-rijder de keuze tussen rijbaan of fietspad."

Altijd op fietspad

De conclusies uit het onderzoek laten zien dat de speedpedelec-rijder voorkeur heeft voor het fietspad – zowel op de uitzonderingstrajecten als daarbuiten. Als er een fietspad is, kiest hij daarvoor, ook als het niet is toegestaan.

Het onderzoek laat zien dat de speed-pedelecrijder, ondanks toenemend motorvermogen en actieradius, in de loop der jaren niet sneller is gaan rijden. De speed-pedelecs rijden binnen de bebouwde gemiddeld 33 kilometer per uur. Het maximum van 45 kilometer per uur wordt in de praktijk vrijwel nooit gereden, zeker niet in de bebouwde kom. De speed-pedelecrijder zijn snelheid bepaalt niet op basis van het technisch vermogen, maar op basis van hoe hijzelf de veiligheidssituatie inschat zijn snelheid.

Snelle fietsroutes

Op verschillende trajecten van snelle fietsroutes mogen nu door de wetswijziging ook geen speed-pedelecs rijden. Deze routes zijn wel zeer geschikt voor speed-pedelecs.

De provincie stimuleert het fietsen voor onder andere woon-werk verkeer op de fiets. De meeste woon-werkverkeer zijn korter dan 15 kilometer. Door meer op de fiets en minder in de auto worden de steden bereikbaarder én leefbaarder.

De consequenties voor speed-pedelecs variëren van onhandig (vaak moeten wisselen tussen fietspad en rijbaan) tot zeer gevaarlijk (alternatieve route loopt via drukke rijbaan). Op basis van de resultaten gaat de provincie met de beherende gemeenten van alle snelle fietsroutes in gesprek om het alsnog mogelijk te maken dat speed-pedelecs op de snelle fietsroute worden toegelaten, daar waar dat verantwoord is.

Landelijke maatregel

De provincie heeft de resultaten van het onderzoek gedeeld met het CROW en dringt bij het ministerie I&W aan op een passende landelijke maatregel voor de speed-pedelec, om snel met eenduidige en veilige regels voor de speed-pedelec te komen.

Meer berichten