Weergave van de mogelijke planning van windmolens ten zuiden van Ewijk. (Beeld: Rik Bors)
Weergave van de mogelijke planning van windmolens ten zuiden van Ewijk. (Beeld: Rik Bors) (Foto: Rik Bors)

Twist over windenergie

Dinsdag 12 maart besluit de gemeenteraad of het Locatieplan akkoord is. Het plan gaat over de plaatsing van windmolens en zonnevelden in de gemeente Beuningen. Met name in Ewijk bestaat er protest, vooral tegen plaatsing van 230 meter hoge windmolens.

BEUNINGEN - Er zijn inmiddels drie samenwerkende actiegroepen in Ewijk, schrijft De Gelderlander: Stichting Tegenwind, Tegenwindmolens Ewijk en Windmolens Ewijk NEE. Hun flyer is tweehonderd keer ondertekend door inwoners van Ewijk.

In het locatieplan, een advies aan de gemeenteraad, gaat het om vier of vijf hoge windmolens langs de A73 bij Ewijk. Verder komt er circa 60 hectare aan zonnevelden in de gemeente Beuningen. Voor de windmolens koos de raad het gebied langs de A73 bij Ewijk. Zonnevelden planden ze op agrarische gronden ten zuiden van deze snelweg en in het Oeverwallengebied. Het locatieplan plan is opgesteld door de Gebiedsraad (een groep inwoners uit de hele gemeente Beuningen).

De Ewijkse actiegroepen noemen een aantal argumenten tegen het locatieplan. Het zou volgens de groep in Ewijk niet hard genoeg waaien om de molens op volle toeren te laten draaien, de snelweg zou al genoeg overlast geven en een trager plan-proces zou meer ruimte geven voor het inpassen van nieuwe technologische ontwikkelingen en onderzoek naar eventuele gezondheidsrisico's. Het locatieplan moet volgens de actiegroepen beter worden afgestemd met de inwoners die ermee te maken krijgen en daar is volgens hen ook voldoende tijd voor.

De voorstanders geven als argument dat het efficiënt is om van wind- én zonne-energie gebruik te maken, windmolens kosten minder grond en door weinig grote windmolens te bouwen in plaats van meer kleine wordt het landschap minder aangetast. Bovendien waait het op grotere hoogte harder en met een hoge molen vang je dus meer wind. Bij de A73 zouden molens slechts beperkte geluidshinder veroorzaken.De opbrengst vloeit, via compensatieregelingen terug naar de inwoners.

Meer berichten