Hoort u minder goed? Bezoek deze infomiddag!

Op dinsdag 19 februari vindt in ontmoetingscentrum de Paulus in Winssen van 14.00 uur tot ongeveer 16.15 uur een voorlichtingsmiddag over slechthorendheid plaats. De organisatie is in handen van Vrouwen van Nu en de Seniorenvereniging Winssen.

WINSSEN - Aan de hand van een power-pointpresentatie informeert Ben Berends, voorlichter van stichting Hoormij, over slechthorendheid. Hoe merkt u dat uw gehoor achteruit gaat? Hoe merkt uw omgeving dat? Wat is belangrijk in de communicatie tussen slechthorenden en goed-horenden? De presentatie is bedoeld om mensen te helpen een bewuste en weloverwogen keuze te maken of zij al dan niet iets aan hun gehoor willen doen. En natuurlijk geeft hij daarbij ook tips hoe goed-horenden en slechthorenden elkaar kunnen helpen om hun onderlinge communicatie te verbeteren.

Bezoekers worden verwelkomd met een gratis kop koffie of thee. 

Meer berichten