Lia Janssen en Coby Sastra. De viering van Vrouwendag is vrijdag van 19.30 – 21.30 in Bibliotheek Beuningen. Het doel is ontmoeting en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid. Gratis entree.
Lia Janssen en Coby Sastra. De viering van Vrouwendag is vrijdag van 19.30 – 21.30 in Bibliotheek Beuningen. Het doel is ontmoeting en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid. Gratis entree. (Foto: )

Heldinnen in het zonnetje

Vrijdag is het Internationale Vrouwendag. Op deze dag staan vrouwenthema's centraal die te maken hebben met emancipatie en participatie. Dit jaar is het thema: 'Heldinnen', met extra aandacht voor dames die zich hebben ingezet voor de rechten van de vrouw of voor gelijkheid, of soms ook iets dichter bij huis: vrouwen die zich enthousiast inzetten voor hun medemens.

Tekst en beeld: Marlies van der Burgh

BEUNINGEN – Vrijdag wordt Internationale Vrouwendag in Beuningen samen met dames van alle culturen gevierd in de Bibliotheek en Leghe Polder, met een programma van twee uur. Onderdeel daarvan is het in het zonnetje zetten van dertig heldinnen in onze eigen gemeente. Twee van de vele heldinnen die Beuningen rijk is, zijn Coby Sastra en Lia Janssen.

Taalles geeft mensen mogelijkheden en zelfvertrouwen

Lia geeft twee keer in de week Nederlandse les aan vrouwen die de taal nog niet machtig zijn. Dit doet zij als vrijwilliger samen met een dame die oorspronkelijk uit Irak komt en die hier al jaren woont. Ze is genomineerd omdat ze dit al vijf jaar twee keer per week doet en daarnaast ook nog op huisbezoek gaat. 'Dat verdient veel respect'.

Het begon ermee dat Lia altijd naar de Libelleclub ging: een groep dames die aan de hand van het lezen van de Libelle het Nederlands leert. "Ik wilde daarnaast wat meer gaan doen", vertelt ze. "Aanvankelijk dacht ik aan vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk, maar fysiek gezien zou ik dat misschien niet zo goed aankunnen. Via Perspectief kwam er een mogelijkheid langs om taalles te geven. Dat leek me wel wat!"

De taalles begon destijds in de vroegere bibliotheek, waarbij men aan de slag ging met laagdrempelige boeken. Boeken voor volwassenen, die in kindertaal herschreven zijn. Lia: "Mijn collega, die ooit zelf een inburgeringscursus heeft gedaan, noemt dit type boek de 'ijsbreker'-boeken. Iedereen in de groep mag dan een eigen hoofdstuk (voor)lezen."

Naast les op de woensdagochtend is er nu ook een les op de maandagochtend bij gekomen. De woensdaggroep met gevorderden bestaat uit uitsluitend vrouwen. De maandaggroep van beginners is gemengd. Lia: "Maar het houdt niet op men twee lesdagen hoor, je ziet deze mensen de hele week door leren. Bij andere cursussen, bij het Taalcafé, bij hun vrijwilligerswerk, et cetera."

"Ons hoofddoel is dat deelnemers de taal leren op een basisniveau, zodat ze bijvoorbeeld een brief van de gemeente kunnen lezen en zich verstaanbaar kunnen maken in een winkel. Zodat ze er gewoon uit kunnen en zichzelf kunnen redden. Ik vind het prachtig om te zien hoe de cursisten in de afgelopen jaren vooruit zijn gegaan! Mensen die zich in het begin bezwaard voelden om zelf dingen te regelen en daarvoor afhankelijk waren van anderen, bellen nu rustig zelf op als er iets is. Je merkt dat cursisten meer zelfvertrouwen krijgen."

Buurtbemiddeling: mensen komen weer in contact en luisteren naar elkaars verhaal

Coby werkt samen met Laura Hübner en een team van 19 vrijwilligers als buurtbemiddelaar. Ze is genomineerd omdat de buurtbemiddeling een heel goede zaak wordt gevonden. 'Helaas weten alleen nog vrij weinig mensen dat het bestaat. Coby doet dit al vier jaar vrijwillig, steekt er haar vrije tijd in en behaalt vaak goede resultaten. Het is mooi als zij en haar collega's en het werk dat zij doen wat meer bekendheid krijgen.

"Ik heb jaren als hulpverlener gewerkt", vertelt Coby. "Vaak kwam ik tijdens mijn werk schrijnende gevallen tegen, bijvoorbeeld burenconflicten. Ik zag dat mensen er letterlijk ziek van waren en dat ze door de situatie – die uitzichtloos leek - genoodzaakt waren te verhuizen. Als ik straks gepensioneerd ben, dacht ik, ga ik daar wat aan doen." Dat geduld bleek ze uiteindelijk niet te hebben, want ze begon al met buurtbemiddeling naast haar werk.

"Ik vind buurtbemiddeling bíjna de leukste baan!", lacht ze. "Je komt binnen bij allerlei mensen en je mag er getuige van zijn dat buren weer in contact willen komen met elkaar. Hoe mooi is dat? Het begint wanneer beide kanten bereid zijn om naar elkaars verhaal te luisteren. Belangrijk daarbij is dat je op tafel krijgt waar het écht om gaat. Vaak zie je daardoor heel mooie dingen gebeuren. In het beste geval is het zo dat het conflict wordt opgelost, maar dat is niet altijd haalbaar. Wat overigens vaak geen onwil is: het duidt eerder op onmacht. Het is ook al een overwinning als de partijen elkaar weer gedag zeggen en dat daardoor de situatie weer gezonder en leefbaar wordt."

Coby merkt dat mensen de buurtbemiddeling vaak relatief laat inzetten. "Dan is een conflict al te lang doorgegaan. Heel vaak gaat het om geluidsoverlast. Het begint met irritatie, die niet uitgesproken wordt. De ergernissen stapelen zich op en dan gaat het van kwaad tot erger. Soms kan een generatiekloof of cultuurverschil een struikelblok zijn. En soms is het zo dat mensen bepaalde aannames niet checken en dingen van te voren invullen - waarom een buur iets zou doen of laten."

Bij een conflict blijf je als bemiddelaar onpartijdig: je gaat in gesprek met beide kanten. Je bemerkt daarbij bijna altijd dezelfde wens en behoefte om het conflict op te lossen. Alle vrijwilligers zijn goed getraind en krijgen regelmatig nieuwe cursussen aangeboden. Voor mij zijn al deze bemiddelaars en coordinatoren held(inn)en. Met de gemeente, de woningbouw, wijkagenten en Vluchtelingenwerk is er een goede samenwerking."

"Ik vind het mooi om het oplossen van een conflict zo laagdrempelig mogelijk maken. Ik gun het mensen om weer met elkaar in gesprek te gaan en dat er wederzijds meer begrip over de kwestie ontstaat. Het is toch plezieriger en gezonder om in een prettige leefomgeving te wonen. Het is een geslaagde bemiddeling als ze wordt afgesloten met een hand, een lach of zelfs met een omhelzing... Als mensen zo met elkaar in gesprek gaan, dat is een cadeautje."

Internationale Vrouwendag

De viering is op vrijdag 8 maart van 19.30 – 21.30 in Bibliotheek Beuningen. Het doel is ontmoeting en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid. Op het programma staat: Opening door Burgemeester Bergman, een documentaire, Beuningse heldinnen in het zonnetje, een speeddate met de heldinnen, een workshop zumba door Confidance en multiculturele dans. Gratis entree.

Meer berichten