Foto: Onbekend

Verkeershinder bij Waalbrug in maart en april

Aannemerscombinatie Team Waalbrug start in opdracht van Rijkswaterstaat is in maart begonnen met de renovatie van de Waalbrug bij Nijmegen. De aannemer begint met de vervanging van het betondek. Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat verwachten dat vanaf eind maart verkeershinder ontstaat wanneer in beide richtingen één rijstrook beschikbaar is op de brug. Dit gaat naar verwachting 18 maanden duren.

NIJMEGEN - Medio 2018 is chroom-6 geconstateerd in de verf op de Waalbrug. De renovatie van de brug is toen uitgesteld. Er waren extra maatregelen nodig om de werkzaamheden voor medewerkers, weggebruikers, omwonenden en milieu veilig uit te voeren. Ook waren andere vergunningen, ontheffingen, meldingen en werk- en veiligheidsplannen nodig. Een en ander heeft tot gevolg dat het tijdens de werkzaamheden niet mogelijk is om álle rijstroken open te houden. Team Waalbrug start in maart met de eerste fase van de renovatie: het vervangen van het betondek. Afhankelijk van eventuele staalschades en de impact van het verwijderen van de verf van de stalen balken waarop het betondek ligt, duurt deze eerste fase waarschijnlijk anderhalf jaar.

Op maandag 4 maart wordt de busbaan stad inwaarts opgeheven. De bus gaat dan met het reguliere verkeer meerijden. De verkeerslichten bij de Turennesingel worden zodanig aangepast, dat de bus met voorrang kan invoegen.

Eind maart, begin april gaat het overige verkeer hinder ondervinden. Weggebruikers hebben dan twee rijstroken beschikbaar in plaats van vier en gaan buiten de bogen rijden. Automobilisten stad inwaarts gaan over de busbaan rijden. Weggebruikers stad uitwaarts rijden dan over het oostelijke fiets- en voetpad. Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat hebben afgesproken dat deze situatie van 2x1 rijstrook maximaal 18 maanden mag duren.

Fietsers en voetgangers stad uitwaarts krijgen een aparte, veilige ruimte beschikbaar binnen de bogen. Vrachtwagens, touringcars en landbouwvoertuigen kunnen tijdens de gehele renovatie geen gebruik maken van de Waalbrug. Deze voertuigen dienen om te rijden via de Oversteek.

Rijkswaterstaat gaat in maart testen uitvoeren op een klein gedeelte van de Waalbrug om te kijken of methodes voor het verwijderen van verf met chroom-6 geoptimaliseerd kunnen worden. De kennis uit deze testen wordt meegenomen in de tweede fase van de renovatie van de Waalbrug, waarbij Rijkswaterstaat de bogen opnieuw laat schilderen.

Meer berichten