Luisterlezing Matthäus Passion

BEUNINGEN - Op 28 maart houdt de Vereniging van Senioren Beuningen van 19:30 – 21:30 uur een luisterlezing over de Matthäus Passion. De lezing is een unieke kans om meer over het meesterwerk van Bach te ontdekken. Jeroen Swarte leidt de 'expeditie' naar het lijdensverhaal dat muzikaal wordt uitgebeeld en vertelt over de symboliek, de architectuur, het geloof en de uitvoeringskunst in het werk. Dit monumentale werk zal nooit meer hetzelfde klinken! De avond wordt gehouden in de Leghe Polder in Beuningen en kost voor leden van VvSB en de Bibliotheek €5,00 en voor niet-leden €7,50. Een begeleidend boekje is op de avond te koop voor €1,50. Heeft u interesse? Stuur een email naar Anneke van Swelm: cursussenvvsb@gmail.com, telefoon: 06-27438873. Bijdrage overmaken naar: NL13 RABO 0107 2090 71 t.n.v. Vereniging van Senioren Beuningen, onder vermelding van 'Matthäus Passion'.

Meer berichten