Beuningenaar verkiesbaar voor Provinciale Staten

Beuningenaar Bart Kuijer staat op nummer vier van de Partij voor de Dieren-kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen. Hij wil zich na 20 maart in Provinciale Staten inzetten voor een klimaatneutraal Gelderland met meer ruimte voor dier en natuur, met beter openbaar vervoer en zonder intensieve veehouderij.

BEUNINGEN - "Andere partijen lijken vaak niet de samenhang tussen verschillende beleidsonderwerpen te zien, terwijl je bijvoorbeeld met een krimp van het aantal landbouwdieren ook een bijdrage levert aan de klimaatopgave", licht Bart toe.

Bart vindt het belangrijk om te zien wat er in Beuningen wordt gedaan met Gelders beleid over bijvoorbeeld intensieve landbouw en de klimaatopgave: "Beide ontwikkelingen volg ik aandachtig, omdat je op gemeentelijk niveau pas echt goed de gevolgen van provinciale besluiten voor de directe leefomgeving van mens en dier kunt zien. Dan zie je ook wat er beter kan. Zo mis ik aandacht voor de belangen van de dieren die in het wild en in stallen leven".

De Partij voor de Dieren heeft nu twee zetels in de Gelderse Staten. Sinds de partij in 2006 in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd, is het aantal zetels in provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden bij elke verkiezing verder gestegen. Zetelwinst in Gelderland ligt dan ook in de lijn der verwachting. Bart: "Vier zetels is zeker mogelijk, want steeds meer mensen ontdekken de Partij voor de Dieren. Wij stellen niet de belangen van een enkele groep mensen voorop, maar de belangen van de planeet inclusief alle bewoners."

Meer berichten