Politici hebben verschillende speerpunten wanneer het een vitaal platteland betreft.
Politici hebben verschillende speerpunten wanneer het een vitaal platteland betreft. (Foto: )

Visies over vitaliteit

GELDERLAND - Op twaalf maart was het verkiezingsdebat Vitaal Platteland in Gelderland. Negen politieke partijen gingen in de kapel van Hogeschool van Hall Larenstein met elkaar en het publiek het debat aan over de huidige staat, en de toekomst van het buitengebied van Gelderland. LTO-Noord, Gelders Particulier Grondbezit, Leisurelands, Nationaal Park de Hoge Veluwe en RECRON hebben de politiek gevraagd zich in te zetten voor een samenhangend provinciaal beleid. De grote verscheidenheid van ons landelijk gebied vraagt om een natuurlijke, integrale benadering en om evenwichtig beleid. Aan de hand van de thema's energie, ruimte om te ondernemen en ruimte voor de natuur is men het debat aangegaan. Het was scherp, interactief en de samenhang van deze aspecten van het buitengebied is benadrukt. Aan de deelnemers van het debat is gevraagd hun visie samen te vatten in één krantenkop. Zoals te zien op de foto zijn er fundamentele verschillen in de visies van de partijen.

Meer berichten