Blij dat ik rij?

We rijden meer kilometers met meer auto's. Dat blijkt uit de jaarlijkse resultaten van de Gelderse verkeerstellingen. Het verkeer op de provinciale wegen steeg in 2018 ten opzichte van 2017 met 1,6%.

GELDERLAND - Het drukste verkeerspunt ligt in Arnhem op de A325, ten zuiden van het Nijmeegseplein met ruim 81.000 voertuigen per werkdag. Rustig is het tussen Zutphen en Laren met ongeveer 1200 motorvoertuigen per dag. Gemiddeld rijden er op een Gelderse provinciale weg 10.000 motorvoertuigen per dag. Ook de snelheid wordt gemeten. De verbindingsweg tussen Culemborg en de A2 is koploper met snelheidsovertreders op 80 km-wegen. Hier rijdt maar liefst 43% van de mensen te hard. De verkeergegevens worden gebruikt bij besluiten over verkeersmaatregelen.

Vrachtverkeer

Het vrachtverkeer op provinciale wegen neemt gemiddeld 11% voor haar rekening. Een provinciale weg met relatief veel vrachtverkeer is de rondweg Beneden-Leeuwen met 22%. (N322) De rondweg is een route voor doorgaand verkeer van de A15 naar de A50 en de A73. De rondweg zorgt effectief voor veel minder verkeersdrukte in het dorp.Tweede in de rij is de randweg Geldermalsen met 21%. Deze heeft een belangrijke functie als ontsluiting van het industrieterrein. De N825 Lochem-Borculo staat op de derde plaats met 20%. Hier onstond een initiatief van inwoners om er 'de slimste weg' van de maken. Het is een initiatief dat samen met overheden en kennisinstellingen wordt opgepakt. In Lochem zijn relatief veel bedrijven gevestigd én de weg is onderdeel van de doorgaande route naar de A1. De verbindingsroute Achterhoek-A1 wordt verbeterd de komende jaren. Relatief weinig vrachtverkeer zien we op de Veluwe. Zoals op de N804 (Hoendeloo-Deelen) en de N792 (Terwolde-Vaassen) 3%.

Op 60 kilometer-wegen meeste snelheidsovertredingen

Op sommige trajecten wordt fors te hard gereden. Een uitschieter is de verbinding Culemborg-A2 waar 43% van de mensen te hard rijdt. De weg is daar verbreed naar twee keer drie rijbanen. Het is een tachtigkilometerweg, maar blijkbaar hebben mensen de indruk dat ze op een autoweg of autosnelweg rijden.

Op zestigkilometerwegen vinden de meeste snelheidsovertredingen plaats. Hier rijdt soms 66% van de mensen te hard. Maar ook op een aantal tachtigkilometerwegen wordt flink te hard gereden. Na de uitschieter bij Culemborg volgen de N322 Maas en Waalweg (Zuilichem) en de N325 de Pleybrug in Arnhem die de tweede plaats delen met 36% te-hardrijders. Ook de Willem Alexanderbrug bij Beneden Leeuwen springt er uit. Hier blijven 38% van de mensen te hard rijden. Op de brug mag men 100 km/u rijden, terwijl men op de weg ernaartoe 120 km/u mag. Blijkbaar realiseren veel mensen zich nog niet dat de toegestane snelheid in de nieuwe tunnel bij Traverse Dieren 50 km/u is. Meer dan de helft van de mensen rijdt hier te hard.

Snelheidsverlagingen

Vanuit inwoners komen regelmatig verzoeken tot het verlagen van de snelheid op provinciale wegen. Dit kan soms, afhankelijk van de functie van de weg. Snelheidsverlagingen leiden echter niet automatisch tot het gewenste effect. In de praktijk blijkt, dat waar de wettelijke snelheid van 80 km/u naar 60 km/u wordt verlaagd, (afname 20 km/u) de werkelijke snelheid maar terugloopt met 10 km/u.

Telpunten

Provincie Gelderland heeft een meetnet van 250 permanente telpunten en 550 periodieke telpunten waar één keer per drie jaar wordt gemeten. Daarnaast worden op diverse locaties ook actuele verkeersgegevens door observaties verzameld.

Informatie over verkeer

Meer informatie is te vinden via gelderland.nl/geldersverkeer

Meer berichten