Knooppunt Ewijk-Bankhoef Paalgraven.
Knooppunt Ewijk-Bankhoef Paalgraven. (Foto: Provincie Gelderland)

Ministerie en provincies starten onderzoek A50

Ewijk - Adviesbureau Arcadis heeft de opdracht gekregen om het MIRT-onderzoek naar het traject A50 Ewijk-Bankhoef Paalgraven uit te voeren. In april 2019 start dit onderzoek naar de verkeersproblemen op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stemde eind 2018 in met dit MIRT-onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en vroeg de provincies Gelderland en Noord-Brabant om op te treden als opdrachtgever. Zij hebben de uitvoering van het MIRT-onderzoek gegund aan Arcadis.

Drie deelvragen

Het doel van het MIRT-onderzoek is drieledig. Het onderzoek moet inzicht geven in de verkeersproblemen op de A50-corridor Nijmegen-Eindhoven, specifiek in de rol van de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven daarbij en in mogelijke oplossingsrichtingen. Arcadis onderzoekt waar het vastloopt en waarom en wat dit betekent voor de bereikbaarheid, economie, veiligheid en leefbaarheid in de regio. Het onderzoek richt zich ook op het belang van de A50 voor de regionale en landelijke economie. Feit is dat de A50 niet alleen een belangrijke verbinding is binnen Oost-Nederland, maar ook een cruciale corridor vormt voor verkeer richting het westen (Randstad) en het zuiden.

Oplossingsrichtingen

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is de ontwikkeling van oplossingsrichtingen. Daarbij kijkt Arcadis zowel naar de korte termijn (tot 2025) en de middellange termijn (tot 2030) als naar structurele langetermijnoplossingen. In de analyse wordt voor de verkeersprognoses gebruikgemaakt van de geldende verkeersmodellen.

Planning onderzoek

Arcadis start in de loop van april met het MIRT-onderzoek. De komende maanden ligt de nadruk op de analyse van de verkeersproblemen en de gevolgen daarvan. Vervolgens worden in de zomer de oplossingsrichtingen uitgewerkt. De resultaten zullen in oktober/november bekend zijn. Op basis daarvan wil de minister vaststellen of de A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven kan worden aangemerkt als urgent infrastructureel knelpunt en in die hoedanigheid thuishoort in het MIRT.

Meer berichten