Enquête over muziekkoepel Winssen

Winssen - De initiatiefnemers voor behoud van de muziekkoepel in Winssen geven op 6 mei een toelichting op de enquête die ze gaan houden.

In september 2018 hebben muziekvereniging Ulto en de Stichting Historisch Besef Beuningen het plan opgevat om de muziekkoepel, die in slechte staat verkeert, voor de toekomst te bewaren. De laatste opknapbeurt is van 1992.

De initiatiefnemers willen de koepel niet alleen herstellen maar hem ook nieuw leven in blazen en het gebruik van de koepel bevorderen.

In het verleden speelde de koepel een grote rol in het sociale leven van het dorp. Denk hierbij aan optredens van fanfare Ulto, het kerkkoor, de kermis, priesterinwijdingen, jubilea en meer van deze festiviteiten. Lange tijd werd de koepel niet meer gebruikt en werd ze bijna functieloos. Maar met de huidige plannen en de inzet van een groep Winssenaren kan het die functie weer gaan krijgen en behoudt de dorpskern van Winssen een mooie en beeldbepalende koepel.

Ulto en de Stichting Historisch Besef Beuningen kwamen al snel tot de conclusie dat initiatieven die er in Winssen waren om het dorpshart te beschermen bij de planvorming moesten worden betrokken. Contact werd gezocht met Stichting Dorpsboomgaard 't Groene hart Winssen, Levend landschap Winssen, het kerkbestuur Johannes XXIII en Gasterij de Arend.

Inmiddels is een technisch rapport over de staat van de koepel geschreven. Dit rapport wordt gebruikt bij de aanvrage van mogelijke subsidiegevers. Uitgangspunt bij het restaureren van de koepel is het terugbrengen van de koepel in zijn oude historisch herkenbare staat.

Om de betrokkenheid van de inwoners van Winssen te peilen is een enquête opgesteld, die gericht zal worden aan Winssense instanties. De toelichting bij de enquête zal worden gegeven op een bijeenkomst op 6 mei om 20.00 uur in het Muziekcentrum Ulto. De zaal is open vanaf 19.45 uur. Op die avond zal de initiatiefgroep haar plannen bekend maken en van gedachten wisselen met de aanwezigen.

Voor meer info: Hennie Sibon, 024-6771616, en via: mieke_en_hennie@kpnmail.nl.

Meer berichten