Vrijwilligers geven ondersteuning Perspectief een 8,3

Beuningen - Vrijwilligers geven Stichting Perspectief gemiddeld een 8,3 voor de wijze waarop zij hen ondersteuning geeft.

In december heeft Stichting Perspectief aan al haar 256 vrijwilligers een enquête gestuurd. Doel van deze enquête is de ondersteuning aan vrijwilligers te optimaliseren. In totaal hebben 162 vrijwilligers de lijst ingevuld (63 procent).

Stichting Perspectief is de welzijnsorganisatie in Beuningen die staat voor verbinden, ontmoeten, signaleren, voorkomen en méédoen. De 23 medewerkers (15,6 fte) voeren samen met vele vrijwilligers 33 projecten uit. Zonder deze vrijwilligers zou er geen Perspectief zijn.

Ruim driekwart van de vrijwilligers vindt de ondersteuning en begeleiding door hun projectleider goed en 88 procent zegt met zijn of haar vragen bij de projectleider terecht te kunnen.

Op de vraag of zij zich voldoende geschoold voelen voor hun taak, geeft 94 procent een bevestigend antwoord. Daarnaast geven 29 vrijwilligers een onderwerp op waarover zij geschoold zouden willen worden. Perspectief gaat hiermee aan de slag, de eerste scholing over dementie aan chauffeurs is al gegeven.

Sinds mei 2018 is Perspectief gestart met Buurt Vervoer Beuningen waar 41 vrijwillige chauffeurs actief zijn. Van hen heeft 83 procent de vragenlijst ingevuld. De resultaten van hen zijn apart uitgewerkt waarbij opvallend is dat zij de ondersteuning door Perspectief een 8,8 geven.

Perspectief is blij met deze resultaten en wil er alles aan doen de goede ondersteuning voort te zetten. "Bij alle projecten zijn vrijwilligers betrokken, zij ondersteunen, voeren taken uit, zijn de oren en ogen van de samenleving", aldus een woordvoerder. "De organisatie Perspectief bestaat niet zonder de enorme inzet van al deze vrijwilligers. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor!"

Meer berichten