Er wordt dit jaar gestart met de bouw van zo'n dertig levensloopbestendige huurappartementen. (Foto: Elly Bruns)
Er wordt dit jaar gestart met de bouw van zo'n dertig levensloopbestendige huurappartementen. (Foto: Elly Bruns) (Foto: )

Opkomen voor belangen huurders

Eens in de zoveel jaar vindt er weer een fusie plaats tussen woningbouwverenigingen. 1 mei jl. ging Standvast Wonen samen met de Gemeenschap uit Nijmegen onder de nieuwe naam Woonwaarts, die in totaal zo'n 11.500 woningen verhuurt, waaronder 2500 in de gemeente Beuningen. Voorzitter van Huurdersbelangenvereniging Beuningen Rob Leegwater:. "Ik ben van mening dat huurders nog niet echt een partij voor de gemeente zijn, dat kan en moet beter."

Woonwaarts is met de fusie de grootste in de regio geworden. De directeuren van beide corporaties vormen nu de gezamenlijke directie. Zij worden onder meer geadviseerd door Huurdersbelangenvereniging Beuningen (HBB) die zich bezighoudt met huisvesting in het algemeen en met sociale huisvesting in het bijzonder.

Leegwater legt uit waarom hij voorzitter is geworden: "ik ben gevraagd voorzitter te worden. Dat heeft er wellicht mee te maken dat ik in mijn dagelijkse leven als projectmanager bij DUSZ ook altijd met bouwen, duurzame energie en duurzaam samenwerken bezig ben. In 2017 heeft het vorige bestuur haar taken neergelegd en werd er dus een compleet nieuw bestuur aangesteld." Naast Rob is dat Ine Wijnhoven als secretaris, Jeanine Buhling als penningmeester en Rob Schotman als gewoon lid.

De nieuwe voorzitter stelde als eerste een beleidsplan op. "Dat bevatte een paar speerpunten", aldus Leegwater. "Zo streven wij ernaar dat huurders meer inspraak krijgen in het woonbeleid. Met een in te stellen Ombudsteam, waar álle huurders zich toe kunnen wenden, willen wij onze achterban sterker vertegenwoordigen richting Woonwaarts. Wij zoeken dringend mensen die in dit Ombudsteam plaats willen nemen. Het is vrijwilligerswerk, maar er staat wel een goede vrijwilligersvergoeding tegenover. En wij als HBB, in tegenstelling tot gemeente en Woonwaarts, vinden dat er te weinig betaalbare huurwoningen zijn in de gemeente. Dan gaat het over huren tussen de € 450,- en € 650,-. Voor iedereen die het met ons eens is willen we een app ontwikkelen waar men zich kan melden. Vanuit de gedachte 'samen staan we sterker', willen we een sterk platform worden."

Volgens Leegwater is het positief dat dit jaar gestart wordt met de bouw van zo'n 30 levensloopbestendige huurappartementen op de plek waar voorheen de Kringloopwinkel (en Boerenbond) gevestigd waren. Het feit dat er enkel tweepersoons-appartementen komen, vindt hij dan weer jammer: "in de praktijk zal blijken dat die woonruimte weer snel te klein wordt voor veel mensen." En in de wijk Keizershoeve in Ewijk, wordt Ecowieck gebouwd, een wijk met zo'n 70 ecologisch verantwoorde, betaalbare huurwoningen. Naar verwachting start die bouw in 2023. Wilt u zich inschrijven voor een sociale huurwoning dan kan dat alleen digitaal via www.entree.nu

Meer berichten